Tuesday, January 12, 2016

0426 : Personality Test Q1/2016


นานๆมาทำ Test ที ทำรอบนี้ได้ : INFJ

Introverts
เทรดเดอร์ประเภทนี้ได้พลังมาจากไอเดีย concept ต่างๆที่เป็ นนามธรรม เทรดเดอร์กลุ่มนี้ต้องการเข้าใจกลไกตลาด ต้องการเข้าใจธรรมชาติของตลาด เพื่อที่จะสร้างระบบของตัวเองที่สามรถกลั่นกรองข้อมูลที่ ่ตัวเองเรียนรู ้ ค้นคว้า และสะสมมาได้ มาเป็ นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ

Introvert strengths
จุดแข็งพวก introvert เป็ นพวกที่ใฝ่รู ้กับทุกส่วนประกอบของการเทรด ตั้งแต่ entry, stop, target price จนกระทั่ง exit นอกจากนี้เทรดเดอร์กลุ่มนี้ยังให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบในการตัดสินใจของตน ปิดรับคำแนะนำจากคนอื่นระดับหนึ่ง ต้องการที่จะเข้าใจภาพรวมของการเทรด เบื้องหลังกการเทรดในแบบฉบับของตัวเอง มีความละเอียดในการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลสูง

Introvert weaknesses
introvert มักจะเป็ นเหยื่อของอาการ ข้อมูลท่วมหัว และมักปล่อยโอกาสทำเงินหลุดมือไปง่ายๆ เพราะคิดว่าตัวเองยังเข้าใจ trade setup นั้นๆไม่เพียงพอ แต่เมื่อมามองย้อนหลัง ก็จะพบว่าตัวเองมีข้อมูลที่จะทำเงินจากโอกาสนั้นๆเกินพอ มักมีคำอุทานที่ติดปากคือ “รู้งี้ …” นอกจากนี้เทรดเดอร์กลุ่มนี้ยังเป็นพวกตัดสินใจช้า ชอบเทรดคนเดียวมากกว่าเทรดเป็นกลุ่มทั้งๆที่รู้ว่าการเทรดแบบกลุ่มจะพัฒนาฝีมือตัวเอง แต่ก็ชอบที่จะเทรดคนเดียว


Intuitive
เป็นพวกชอบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ให้กับข้อมูลที่ตัวเองแสวงหามาได้ เทรดเดอร์กลุ่มนี้มีความมั่นใจใน สัญชาติญาณในการเทรดของตัวเองสูง (gut) และฝากชีวิตไว้กับกราฟให้เป็ นตัวตัดสินใจ การเข้าออก position เป็นเทรดเดอร์ที่พึ่งพากราฟมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง

Intuitive strengths
เนื่องจากเป็นพวกที่มีความสนใจ (ทำให้) เข้าใจกราฟและ indicator มากกว่ากลุ่มอื่นชอบเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆในกราฟที่ตนสนใจ ทำให้มีความสามารถในการมอง marco ภาพมุมกว้างได้ดีกว่ากลุ่ม sensing

Intuitive weaknesses
แม้ว่าความสามารถในการวิเคราะห์กราฟของกลุ่มนี้จะฉียบขาดมากแต่กลุ่มนี้ก็สามารถที่จะการวิเคราะห์กราฟของตัว และสนองตอบ gut reaction ของตัวเองได้ทุกเมื่อเป็นพวกที่บ้า indicator ใช้เยอะจนทำให้การตัดสินใจรวนเพราะ indicator ตีกันชอบหาข้อมูลมารองรับความเชื่อตัวเองทำให้เกิด bias ไม่สามารถยึดติดอยู่กับเป้าหมายและแผนการของตัวเองได้นาน


Feelers
ให้ความสำคัญกับผู ้คนและสิ่งแวดล้อมเสมอ เวลาต้องตัดสินใจอะไร เป็ นพวกมองเทรดจากมุมสูงและความเข้าใจ (จิตวิทยา) ตลามในแบบของตัวเองเป้าหมายมักถูกบดบังด้วยอารมณ์ทำให้กระทบการเทรดได้พอสมควรเทรดเดอร์กลุ่มนี้ต้องคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็น

Feeler strength
เป็นกลุ่มที่สามารถเข้าใจจิตวิทยาตลาดได้ดีกว่ากลุ่มอื่น สามารถเข้าถึงอารมณ์ตลาดได้ดีกว่ากลุ่มอื่น สามารถเข้าถึงได้อย่างแม่นยำจนบางครั้งดูเหนือธรรมชาติ (พวกเทพอินดี ้ ทั้งหลาย) สามารถเข้ากับจังหวะตลาดได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น เข้าใจภาพกว้างที่ส่งผลต่อสิ่งเล็กๆได้ดี

Feeler weaknesses
จุดอ่อนของ Feeler ก็คือสิ่งเดียวกันกับจุดแข็งของกลุ่มนี ้ นั่นก็คืออารมณ์ของตัวเอง หากจูนผิดผลก็จะไปทิศทางตรงข้าม และมักมีอารมณ์ส่วนตัวมาปนกับการเทรด หากวันใดกินยาลืมเขย่าขวด มีโอกาสเสียเงินสูง เนื่องจากกลุ่มนี้อาศัยจุดแข็งของตัวเองในการเทรดสูง (ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่) ทำให้กลุ่มนี้มักจะละเลย ข้อมูลและข้อเท็จจริงตรงหน้า นอกจากนี้กลุ่มนี้มักมองโลกในแง่ดี ทำให้เจ็บตัวมากเป็นพิเศษในช่วงตลาดขาลง


Judging
เป็นพวกเด็ดขาด สามารถริเริ่มสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเอง และควบคุมวินัยตัวเองได้ดี ใส่ใจที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง ลงมือทำอะไรเร็ว วางแผนล่วงหน้า และยึดแผนที่ตัวเองวางไว้

Judging strengths
เป็นพวกเด็ดขาด มีความริเริ่มสูง ไม่ต้องโน้มน้าว หรือปรับจูนมากมาย วางแผนและลงมือเร็ว มีทักษะในการคุมความเสี่ยงค่อนข้างดี

Judging weaknesses
ไม่ยืดหยุ่น มักถูก SL ออกจาก position ที่น่าจะทำกำไรได้สูง เพียงเพราะnoise ของตลาด ชอบเป็นผู้ให้คำแนะนำแต่ไม่ค่อยถนัดที่จะเป็นผู้รับ และบางครั้งมองคำแนะที่ได้รับ เป็นการโจมตี การดูแคลนความสามารถของตนเอง เป็นเทรดเดอร์ที่เรียนรู ้ช้าที่สุด รับหลักการระบบ และเทคนิดใหม่ๆได้ช้ากว่าปกติเป็ นพวกที่ปรับจูนความคิด ล้างไพ่ได้ยากที่สุดกลุ่มนึ

No comments:

Post a Comment